ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
01 มิ.ย. 64 ถึง 11 มิ.ย. 64 เริ่มเรียนออนไลน์