ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก
      วันงดสูบบุหรี่โลก (อังกฤษ: World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ
      ทางโรงเรียนดรุณานุกูล ได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ยังทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา  ล้วนทำให้เกิดผลเสียทั้งนั้น กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยได้จัดป้ายนิเทศให้ความรู้และมีวิทยากรให้ความรู้ ประกวดแต่งคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกและจัดป้ายนิเทศณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
       คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2018/2561 คำขวัญภาษาไทย"บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ"  คำขวัญภาษาอังกฤษ"Tobacco Break Heart"

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,08:59   อ่าน 481 ครั้ง