ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิมพ์ชนา นิธิดลเจริญฤทธิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิมพ์ชนา นิธิดลเจริญฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภารัตน์ เจริญฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฏฐานรี พิทักษ์สินธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3